Gmina Podegrodzie

54: Stanisław Banach
67%55: Małgorzata Gromala
33%GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE